زمان بارگزاری این صفحه: 5:04 AM UTC

نوشته هایی با برچسب برادران خصوصی

برادران خصوصی در کنار وزیر علوم/ عکس

صدای گیلان – فکر کنم برادر نماینده داره برادر دیگر را برای ریاست دانشگاه گیلان به جناب وزیر سفارش میکنه!

عناوین ویژه