زمان بارگزاری این صفحه: 5:21 AM UTC

نوشته هایی با برچسب برداشت غیرقانونی شن وماسه

شرکتی با مجوز پرورش ماهی در آستانه، شن و ماسه از رودخانه برداشت می کرد.

در نظر بگیریم که تا چه اندازه نسبت به نظارت بر عملکرد چنین عواملی بی توجه ای شده که اشخاصی با خیال راحت نسبت به اخذ مجوز پرورش ماهی اقدام به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه می کنند

عناوین ویژه