زمان بارگزاری این صفحه: 7:43 PM UTC

نوشته هایی با برچسب برداشت پول یارانه

یارانه خرداد ماه چهارشنبه قابل برداشت است

سازمان هدفمندسازی یارانه ها درباره واریز یارانه نقدی خردادماه اطلاعیه صادر کرد.

عناوین ویژه