زمان بارگزاری این صفحه: 12:19 PM UTC

نوشته هایی با برچسب برنج کته

سودآوری هنگفت واردات برنج در ایران

سودآوری واردات در مقایسه با تجارت داخلی آنگاه رنگ جدی به خود می‌گیرد که به تفاوت فاحش قیمت‌های جهانی با قیمت نهایی فروش برنج خارجی در ایران و به مقدار واقعی برنج وارد شده، اعم از مجاز و غیرمجاز توجه شود.

سودآوری هنگفت واردات برنج در ایران

عناوین ویژه