زمان بارگزاری این صفحه: 8:58 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بریدن سر با ساطور

بریدن سر متهم تبرئه شده با ساطور در دادگاه ایلام!

صبح امروز در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام خانواده شاکی بعد از تبرئه‌ی فرد متشاکی، وی را با ضربات چاقو و ساطور به قتل رساندند.

عناوین ویژه