زمان بارگزاری این صفحه: 1:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب بنگاه معاملاتی

محکومیت 2 بنگاه معاملاتی در تعزیرات حکومتی گیلان

صدای گیلان – 2بنگاه معاملات ملکی در رشت بعلت اخذ حق بنگاهی مازاد بر تعرفه محکوم شناخته شدند.

تعزیرات حکومتی گیلان

عناوین ویژه