زمان بارگزاری این صفحه: 10:54 PM UTC

نوشته هایی با برچسب بهروز توحیدی

«توحیدی» رئیس شورای شهر اسالم شد

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اسالم با برگزاری انتخابات معرفی و توحیدی رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه