زمان بارگزاری این صفحه: 10:02 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بهروز توحیدی

«توحیدی» رئیس شورای شهر اسالم شد

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اسالم با برگزاری انتخابات معرفی و توحیدی رئیس این شورا شد.

شورای شهر اسالم

عناوین ویژه