زمان بارگزاری این صفحه: 10:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بهزاد حمیدی فر

بیش از 1000 دانشجو در دانشگاه پیام نور فومن تحصیل می‌کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور فومن گفت: یک هزار و 50 دانشجو در 6 رشته مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور فومن تحصیل می کنند.

عناوین ویژه