زمان بارگزاری این صفحه: 7:08 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بوکوحرام

حکایت تلخ زنانی‌که از چنگ بوکوحرام گریختند

گروگان های سابق گروه تروریستی وکو حرام در شمال نیجریه می گویند که بعضی دیگر از اسیران این گروه با نزدیک شدن ارتش که برای نجات آنها می آمد سنگسار شدند.

عناوین ویژه