زمان بارگزاری این صفحه: 12:45 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بوکو حرام

بوکو حرام از زبان زنان آزاد شده

شماری از زنان که به تازگی درپی عملیات نیروهای ارتش نیجریه از اسارت گروه تکفیری بوکوحرام آزاد شده اند از رفتارهای غیر انسانی عناصر این گروه تروریستی می گویند.

حکایت تلخ زنانی‌که از چنگ بوکوحرام گریختند

گروگان های سابق گروه تروریستی وکو حرام در شمال نیجریه می گویند که بعضی دیگر از اسیران این گروه با نزدیک شدن ارتش که برای نجات آنها می آمد سنگسار شدند.

عناوین ویژه