زمان بارگزاری این صفحه: 5:14 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بيمارستان 132 تخت خوابي آستارا

بازديد وزير بهداشت از بيمارستان 132 تخت خوابي آستارا

استارا – صدای گیلان؛ بازديد وزير بهداشت و درمان از بيمارستان 132 تخت خوابي آستارا.

عناوین ویژه