زمان بارگزاری این صفحه: 3:25 AM UTC

نوشته هایی با برچسب «بچه مایه دارها

کمپ های ترک اعتیاد «بچه مایه دارها»!/ تصاویر

برای قشر خاصی از معتادان که متعلق به اقشار مرفه کشور هستند، کمپ های ویژه ای تاسیس شده است که اتفاقا از شیوه های بسیار مدرنی برای تبلیغ خود استفاده می کنند.

عناوین ویژه