زمان بارگزاری این صفحه: 3:57 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بیمارستانهای گیلان

بیمارستانهای خصوصی گیلان با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی به تعهدات بیمه ای خود عمل نمی کنند.

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های تکمیلی استان گیلان گفت: متاسفانه بیمارستان‌های خصوصی در استان گیلان، هر سال برای تعیین شرایط بیمه ای با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی باعث ایجاد تنش می‌شوند.

عناوین ویژه