زمان بارگزاری این صفحه: 10:58 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بیمارستان آریا رشت

عیادت ابوترابی ، استاندار و جعفرزاده از کوچکی نژاد

ابوترابی نایب رییس مجلس،نجفی استاندار گیلان و جعفر زاده نماینده رشت ار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت که چند روزی است به علت عارضه قلبی در بیمارستان آریا بستری شده عیادت کردند.

نماینده رشت به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

صدای گیلان – جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در بیمارستان آریای رشت بستری شد.

عناوین ویژه