زمان بارگزاری این صفحه: 6:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب بیمارستان 400 تختخوابی پروفسور سمیعی رشت

ارزیابی روند ساخت بیمارستان 400 تختخوابی پروفسور سمیعی رشت

رشت – صدای گیلان؛ ارزیابی روند ساخت و پیشرفت فیزیکی بیمارستان در حال احداث 400 تختخوابی پروفسور سمیعی رشت.

عناوین ویژه