زمان بارگزاری این صفحه: 9:02 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بیمه تکمیلی

بیمارستانهای خصوصی گیلان با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی به تعهدات بیمه ای خود عمل نمی کنند.

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های تکمیلی استان گیلان گفت: متاسفانه بیمارستان‌های خصوصی در استان گیلان، هر سال برای تعیین شرایط بیمه ای با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی باعث ایجاد تنش می‌شوند.

عدم قرارداد بیمه های تکمیلی با بیمارستانهای بخش خصوصی رشت.

رئیس هیئت مدیره بیمارستان آریا رشت با بیان اینکه در تعرفه جدید دولت، بیمه‌ها با بیمارستان خصوصی قرار دادی متحمل نشده‎اند گفت: در تعرفه جدید، گیلان نسبت به استان‌های دیگر 10 درصد کاهش تعرفه را پذیرفته است .

عناوین ویژه