زمان بارگزاری این صفحه: 8:07 PM UTC

نوشته هایی با برچسب بیمه طلایی فرهنگیان

بیمه‌ طلایی برای فرهنگیان بازنشسته

علی اصغر فانی اظهار کرد: بیمه طلایی با همان خدماتی که برای فرهنگیان شاغل در جریان است برای فرهنگیان بازنشسته نیز برقرار شده است.

عناوین ویژه