زمان بارگزاری این صفحه: 4:04 PM UTC

نوشته هایی با برچسب بیمه طلایی

بیمه‌ طلایی برای فرهنگیان بازنشسته

علی اصغر فانی اظهار کرد: بیمه طلایی با همان خدماتی که برای فرهنگیان شاغل در جریان است برای فرهنگیان بازنشسته نیز برقرار شده است.

عناوین ویژه