زمان بارگزاری این صفحه: 9:36 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تابلوهای

جمع آوری تابلوهای غیرمجاز حاشیه راه های گیلان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان از اجرای طرح جمع آوری تابلوهای غیرمجاز حاشیه راه های استان از اول اسفندماه خبر داد.

ناصر آل محمدی

عناوین ویژه