زمان بارگزاری این صفحه: 8:27 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تاریخ ایران باستان و شاهان پارسی و بناها

امپراتوری پارس زنده شد/ ایرانی‌ها با میراث پارسی خود، همچون ارتش ۲۵۰۰ سال پیش کوروش، در حال یورش هستند

نیویورک پست؛ سه امپراتوری دیگر حداقل یک پایشان را از گور بیرون نهاده‌اند؛ امپراتوری پارسی، خلیفه‌گری عرب و امپراتوری روسیه.

عناوین ویژه