زمان بارگزاری این صفحه: 9:38 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تجاوز به گردشگران

داعش حتی به دختران 9ساله نیز تجاوز می کند

خاورمیانه – یک روزنامه انگلیسی از ماجرای هولناکی درباره تجاوز عناصر گروه تروریستی داعش به دختران خردسال ایزدی پرده برداشت.

تجاوز داعش به دختران خرد سال

عناوین ویژه