زمان بارگزاری این صفحه: 4:42 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تحکیم وحدت

نامه دفتر تحکیم به روحانی ؛ رویه انتخاب نمایندگان دانشجویی جای تاسف دارد.

صدای گیلان – دفتر تحکیم وحدت طی نامه به رییس جمهور از رویه انتخاب نمایندگان دانشجویی انتقاد کرده است.

عناوین ویژه