زمان بارگزاری این صفحه: 12:37 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تشکل ایثارگران گیلان

اعلام موجودیت تشکل «جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نو اندیش خدمت گزار گیلان»

جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نو اندیش خدمت گزار گیلان با برگزاری یک نشست خبری و یادوراه بزرگ شهدا در گیلان اعلام موجودیت رسمی کرده و از فرزندان شاهد و ایثارگر سراسر استان عضو میپذیرد.

جمعیت شاهد و ایثارگران گیلان

عناوین ویژه