زمان بارگزاری این صفحه: 11:28 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تصاویر رییس جمهو ر در انزلی

بازدید رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی/ تصاویر

رییس جمهور با اشاره به جایگاه و نقش مناطق آزاد تجاری در رونق اقتصادی تصریح کرد: مناطق آزاد تجاری باید به مراکز مهم صادرات کشور تبدیل شوند .

روحانی در انزلی

عناوین ویژه