زمان بارگزاری این صفحه: 7:11 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تصویب

جزئیات بودجه ۹۴ شهرداری رشت تصویب شد

رئیس شورای شهر رشت گفت: در هشتاد و هشتمین جلسه این شورا، جزئیات بودجه ۹۴ شهرداری رشت تصویب شد.

عباش صابر

عناوین ویژه