زمان بارگزاری این صفحه: 7:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تعدادی مدیران

جزئیات دستگیری مدیران منابع طبیعی تهران

صدای گیلان – معاون دادستان تهران از دستگیری تعدادی از مدیران منابع طبیعی تهران به جرم زمین خواری خبر داد.

download (1)

عناوین ویژه