زمان بارگزاری این صفحه: 8:05 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تعداد فرماندارن کشور

تمام استانداران و از430 فرماندار 364 نفر و از1055 بخشدار 594 نفرتغییر پیدا کرده اند

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری: انتخابات در وزارت کشور کلید خورده است/ تشریح روند تغییرات فرمانداران/ اعلام آمار عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب

عناوین ویژه