زمان بارگزاری این صفحه: 11:57 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری افزایش یافت

طبق مصوبه مجلس خبرگان، تعداد اعضای این مجلس از ۸۶ نفر به ۸۸ نفر افزایش پیدا کرد.

عناوین ویژه