زمان بارگزاری این صفحه: 5:38 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تعرض پلیس عربستان،نوجوان ایرانی

اعتراف یکی از دو متجاوز به نوجوان ایرانی؛ این کار را با تشویق امام جماعت مسجد جامع جده انجام دادیم

خاورمیانه – روزنامه الصباح چاپ کویت در مورد حادثه فرودگاه جده نوشت: در اولین جلسه بازپرسی از یکی از دو پلیس متجاوز به نوجوانان ایرانی مسئله مهمی عنوان شد.

عناوین ویژه