زمان بارگزاری این صفحه: 12:24 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تعطیلی جلسه شورای رشت

بدلیل غیبت 8 عضو ،جلسه شورای شهر رشت تعطیل شد

صدای گیلان – جلسه علنی شورای شهر رشت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای آن و غیبت هشت نفر تعطیل شد.

عناوین ویژه