زمان بارگزاری این صفحه: 1:08 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تغييرات

سونامي تغييرات مديريتي در شهرداري رشت

شهردار جدید رشت که دو هفته پس از انتصابش 6 شهردار و مدیر زیرمجموعه اش را برکنار کرده است گفت؛ دامنه این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت و برخی مدیران شهری دیگر نیز در آینده برکنار خواهند شد.

محمدعلی ثابت قدم

عناوین ویژه