زمان بارگزاری این صفحه: 8:40 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تلفني

افتتاح سامانه تلفني 111 سامد در گيلان

گیلان – سامانه تلفنی 111 سامد امروز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در رشت افتتاح شد.

افتتاح سامانه تلفني 111 سامد در گيلان

عناوین ویژه