زمان بارگزاری این صفحه: 12:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تهرانی‌ها

حمایت 96 درصدی تهرانی‌ها از تیم مذاکره کننده

بر اساس نظر سنجی ایرنا در زمینه مذاکرات هسته ای 96.3درصد پاسخگویان قدردان زحمات تیم مذاکره کننده به ریاست دکتر ظریف وزیر امور خارجه و حمایت مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بوده اند.

عناوین ویژه