زمان بارگزاری این صفحه: 5:29 AM UTC

نوشته هایی با برچسب توافقی

تمدید زمان خرید توافقی برنج در گیلان

صدای گیلان – با پيشنهاد استاندار سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران زمان خريد توافقي برنج كيفي را در گيلان تمديد كرد.

تمدید مهلت خرید برنج

عناوین ویژه