زمان بارگزاری این صفحه: 10:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب توافقی

تمدید زمان خرید توافقی برنج در گیلان

صدای گیلان – با پيشنهاد استاندار سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران زمان خريد توافقي برنج كيفي را در گيلان تمديد كرد.

عناوین ویژه