زمان بارگزاری این صفحه: 3:26 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تودیع معارف – اوقاف

توديع و معارفه در اوقاف و امورخيريه استان گيلان

صدای گیلان – با حضور مديركل اوقاف و امورخيريه گيلان سرپرستان جديد معاونت هاي بهره وري اقتصادي و حقوقي ثبتي مشخص و منصوب شدند .

37d015bc-8fb8-4fe8-8e8c-bf8cbe2be2ff

عناوین ویژه