زمان بارگزاری این صفحه: 5:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تورم

تورم تا پایان سال جاری کم تر از 20 درصد می شود.

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود گفت:‌ سال گذشته اکثر شاخص های اقتصادی در وضع نامطلوبی قرار داشت.

جعفرزاده؛تلاش دولت در توقف تورم بسیار موفقیت آمیز بود

لاش دولت در زمینه توقف تورم بسیار موفقیت آمیز بوده و امیدواریم این تلاش در سایه همدلی و وفاق با مجلس مضاعف شود چرا که هنوز آثاری از رکود در جامعه مشخص است که آن نیز باید برطرف شود.

عناوین ویژه