زمان بارگزاری این صفحه: 8:30 PM UTC

نوشته هایی با برچسب تکرار/جعفرزاده؛ اعضای شورا حق شهردار شدن ندارند

تکرار/جعفرزاده؛ اعضای شورا حق شهردار شدن ندارند

نماینده رشت گفت؛ اکثر مردمی که به دفتر ما در رشت مراجعه می کنند از عملکرد شورا ناراضی اند و حتی خواستار وضع قوانیننی از طرف مجلس هستند تا شوراها منحل شوند.

images4-150x150

عناوین ویژه