زمان بارگزاری این صفحه: 9:22 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ثبت جهانی ماسولهثبت جهانی

اولویت ثبت جهانی ماسوله در صورت رفع موانع

صدای گیلان – معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: فرآیند ثبت جهانی شهرک تاریخی ماسوله در صورت رفع موانع، در اولویت قرار می گیرد.

اولویت ثبت جهانی ماسوله در صورت رفع موانع

عناوین ویژه