زمان بارگزاری این صفحه: 6:22 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران

تجلیل از «هوشنگ ابتهاج» در جایزه شعر خبرنگاران

صدای گیلان – جایزه كتاب سال شعر «خبرنگاران» در نهمین دوره‌ی برگزاری خود، از یك عمر فعالیت شعری «هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) تجلیل می‌كند.

عناوین ویژه