زمان بارگزاری این صفحه: 10:38 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جریان

رحمانی فضلی در پاسخ به لاریجانی؛ آماده‌ام جریان پول کثیف را توضیح دهم

وزیر کشور با تاکید بر اینکه راه ورود پول کثیف به قدرت باید بسته شود، اعلام آمادگی کرد: در یک جلسه یک‌ ساعته در صحن غیرعلنی مجلس فرایند پول‌های کثیف را در اقتصاد برای نمایندگان توضیح دهد.

عناوین ویژه