زمان بارگزاری این صفحه: 9:08 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جریمه رستوران

برخورد با 229 نانوای متخلف در گیلان

صدای گیلان – مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت 673 میلیون برای نانوایان متخلف در گیلان خبر داد

تعزیرات گیلان

عناوین ویژه