زمان بارگزاری این صفحه: 1:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جریمه مدیر در رودسر

جریمه میلیونی مدیر یکی ازشرکت های تعاونی نفت روستایی رودسر

صدای گیلان – مدیر شرکت تعاونی نفت روستایی یکی از بخشهای شهرستان رودسر از سوی شعبه اول تعزیرات حکومتی این شهرستان نقره داغ شد.

جریمه میلیونی مدیر یکی ازشرکت های تعاونی نفت روستایی رودسر

عناوین ویژه