زمان بارگزاری این صفحه: 2:41 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جریمه مدیر رودسر

جریمه میلیونی مدیر یکی ازشرکت های تعاونی نفت روستایی رودسر

صدای گیلان – مدیر شرکت تعاونی نفت روستایی یکی از بخشهای شهرستان رودسر از سوی شعبه اول تعزیرات حکومتی این شهرستان نقره داغ شد.

عناوین ویژه