زمان بارگزاری این صفحه: 10:56 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جزییات فوت

جزئیات مرگ دلخراش شادی سرخیل در گفتگو با خواهرش لیدا سرخیل.

متأسفانه در حالی که باید دو قایق موتوری و همچنین دو مربی و غریق نجات در زمان تمرینات حضور داشته باشند تنها یک سرباز داخل قایق موتوری بود که او هم نتوانسته بود کاری برای نجات خواهرم انجام دهد.

عناوین ویژه