زمان بارگزاری این صفحه: 3:30 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جشنها و تعطيلات رسمي روسیه

اگر جنگی بوقوع بپیوندد حتما به یک جنگ هسته ای تبدیل خواهد شد/ هیچکدام جان سالم بدر نخواهیم برد

میخائیل گورباچف رئیس اتحاد جماهیر شوروی سابق گفت: روسیه و غرب دیگر به هم اعتمادی ندارند و من تمام نشانه های جنگ سرد را مشاهده می کنم.

میخائیل گورباچف

عناوین ویژه