زمان بارگزاری این صفحه: 5:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جعفر میرزایی

تندیس شکارچی از میدان دیلمان سیاهکل حذف شد .

صدای گیلان – پیرو در خواست رییس اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل تندیس شکارچی میدان دیلمان از این میدان حذف شد .

عناوین ویژه