زمان بارگزاری این صفحه: 3:57 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جلسه امتحان

حضور نو عروس صومعه سرايي در امتحان با لباس عروس

صدای گیلان – دانشجوی سال سوم حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی صومعه سرا در یک اقدام جالب امروز با لباس عروسی سر جلسه امتحان حاضر شد

عناوین ویژه