زمان بارگزاری این صفحه: 5:15 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جلسه شورای رشت

بدلیل غیبت 8 عضو ،جلسه شورای شهر رشت تعطیل شد

صدای گیلان – جلسه علنی شورای شهر رشت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای آن و غیبت هشت نفر تعطیل شد.

شورای شهر رشت به نتیجه نرسید / شهر بدون شهردار

اعضای شورای شهر رشت در انتخاب شهردار این شهر به نتیجه نرسیدند و شهردار انتخاب نشد.یکی از اعضای شورای شهر رشت گفت:جمع‌بندی کاندیداهای شهرداری رشت به نتیجه نرسیده و امشب یا یک روز دیگر در جلسه غیر علنی بررسی می‌شود.

عناوین ویژه