زمان بارگزاری این صفحه: 2:31 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جمجمه

جمجمه تیمور لنگ/ عکس

صدای گیلان – در سال 1941 مقارن با جنگ جهانی دوم آرامگاه امیر تیمور گورکانی بدست محققان شوروی شکافته شد تا با بدست آوردن بقایای وی چهره اصلی اورا ترسیم کنند. در نبش قبر تایید شد که یک پای جنازه از پای دیگرش کوتاه تر است.

عناوین ویژه