زمان بارگزاری این صفحه: 5:29 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جمشيد مسرور

انصاري معاون سياسي اجتماعي فرمانداري رودبار شد

سيدمحمداحمدي فرماندار رودبار باقدرداني اززحمات جمشيد مسرور معاون سابق سياسي اجتماعي، عليرضا انصاري رابعنوان معاون جديد سياسي اجتماعي فرمانداري معرفي کرد.

عناوین ویژه